ISO 14001 - Environmental Management System
Sustav upravljanja okolišem

Na ISO 14001 gledamo kao na više od obične certifikacije; to je nacrt za integriranje ekološki osviještenih praksi u svaki aspekt našeg poslovanja. Naša predanost ISO 14001 znači da naši kupci mogu vjerovati da ćemo isporučivati proizvode i usluge koji zadovoljavaju visoke ekološke standarde.

Odabirom nas, odabirete partnera koji je aktivno angažiran u smanjivanju utjecaja na okoliš, promicanju ekološki prihvatljivih inicijativa i doprinosu zdravijem i održivijem planetu. Pridružite nam se na našem putovanju prema zelenijoj budućnosti dok nastojimo napraviti pozitivnu promjenu u svijetu kroz naš ISO 14001 certificirani sustav upravljanja okolišem.

Kako vam možemo pomoći?

person writing bucket list on book

GAP procjena

Procjena trenutnog upravljanja okolišem organizacije u odnosu na zahtjeve navedene u standardu kako bi se identificirale praznine ili područja u kojima trenutna praksa ne ispunjava zahtjeve standarda.

two people drawing on whiteboard

Provedba

Implementacija je strateški proces koji organizacije poduzimaju kako bi zaštitile svoje prakse upravljanja okolišem s ciljem upravljanja utjecajem na okoliš.

woman placing sticky notes on wall

Trening i obrazovanje

Treningom i obrazovanjem osiguravamo da osoblje na svim razinama unutar organizacije razumije svoje uloge i odgovornosti u pogledu upravljanja okolišem

person writing on white paper

Održavanje

Podrška u tekućim aktivnostima i procesima koje organizacija treba postaviti kako bi osigurala stalnu učinkovitost, relevantnost i poboljšanje sustava u skladu sa standardom.

woman in gray tank top and purple pants standing beside window during daytime

Certifikacijska podrška

Možemo Vam pomoći pri odabiru certifikacijskog tijela, podršci pri zahtjevima za certifikaciju, podršci tijekom audita i analize nalaza te prijedloga sanacije.  

turned on black and grey laptop computer

Interni audit

Internei auditi pomažu organizacijama da procijene izvedbu i usklađenost svojih procesa upravljanja okolišem, identificiraju područja za poboljšanje i osiguraju stalnu usklađenost sa zahtjevima standarda.