ISO/IEC 20000-1 - Sustav upravljanja uslugama
Service Management SystemSustav upravljanja uslugama (SMS) uspostavljen ISO 20000-1 predstavlja temeljni okvir za organizacije koje žele optimizirati i poboljšati svoje pružanje usluga. ISO 20000-1, međunarodni standard za upravljanje IT uslugama, uvodi sustavan pristup upravljanju uslugama, osiguravajući učinkovitost, pouzdanost i kontinuirano poboljšanje.

SMS usklađuje organizacijske procese s poslovnim ciljevima, njegujući kulturu izvrsnosti usluge. Usvajanjem ISO 20000-1, organizacije imaju koristi od poboljšane kvalitete usluge, pojednostavljenog poslovanja i usmjerenosti na kupca. Naglasak standarda na stalnom poboljšanju potiče organizacije da se prilagode promjenjivim poslovnim potrebama i razvoju tehnologije.

Postizanje certifikata ISO 20000-1 ne samo da pokazuje predanost organizacije pružanju visokokvalitetnih usluga, već također povećava njezinu konkurentnost na tržištu. Strukturirani pristup ISO 20000-1 omogućuje organizacijama proaktivno prepoznavanje i rješavanje rizika povezanih s uslugama, što u konačnici pridonosi poboljšanom zadovoljstvu korisnika. Ukratko, ISO 20000-1 i njegov SMS osiguravaju organizacijama robustan okvir za isporuku usluga koje ispunjavaju očekivanja korisnika, pokreću operativnu učinkovitost i pozicioniraju ih kao lidere u dinamičnom i konkurentnom okruženju upravljanja uslugama.

 

Kako vam možemo pomoći?

person writing bucket list on book

GAP procjena

Procjena trenutne prakse upravljanja uslugama organizacije u odnosu na zahtjeve navedene u standardu kako bi se identificirale praznine ili područja u kojima trenutna praksa ne ispunjava zahtjeve standarda.

two people drawing on whiteboard

Provedba

Implementacija je strateški proces koji organizacije poduzimaju kako bi zaštitile svoje prakse upravljanja uslugama s ciljem osiguravanja najviše razine pruženih usluga.

woman placing sticky notes on wall

Trening i obrazovanje

Treningom i obrazovanjem osiguravamo da osoblje na svim razinama unutar organizacije razumije svoje uloge i odgovornosti u vezi sa upravljanjem uslugama.

person writing on white paper

Održavanje

Podrška u tekućim aktivnostima i procesima koje organizacija treba postaviti kako bi osigurala stalnu učinkovitost, relevantnost i poboljšanje sustava u skladu sa standardom.

woman in gray tank top and purple pants standing beside window during daytime

Certifikacijska podrška

Možemo Vam pomoći pri odabiru certifikacijskog tijela, podršci pri zahtjevima za certifikaciju, podršci tijekom audita i analize nalaza te prijedloga sanacije.  

turned on black and grey laptop computer

Interni audit

Interni auditi pomažu organizacijama da procijene izvedbu i usklađenost svojih procesa upravljanja uslugama, identificiraju područja za poboljšanje i osiguraju stalnu usklađenost sa zahtjevima standarda. Cilj je osigurati najviše razine pruženih usluga.