ISO/IEC 27001 -  Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću
Information Security Management System

Što je ISO/IEC 27001?

Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću (ISMS) sadržan u ISO 27001 služi kao sveobuhvatan štit za organizacije koje upravljaju složenim krajolikom informacijske sigurnosti.

U svojoj srži, ISMS pruža strukturirani okvir za sustavno identificiranje, procjenu i ublažavanje rizika informacijske sigurnosti. Ova proaktivna metodologija ne samo da jača obranu organizacije od evoluirajućih cyber prijetnji, već također usađuje kulturu kontinuiranog poboljšanja, potičući stalna poboljšanja sigurnosnih mjera.

Prednosti sežu izvan pukog upravljanja rizikom; postizanje certifikata ISO 27001 dokaz je predanosti organizacije čuvanju osjetljivih informacija, poticanju povjerenja među dionicima i pozicioniranju kao pouzdanog čuvara podataka. Ova predanost, zauzvrat, pojačava konkurentsku prednost organizacije, otvarajući vrata novim poslovnim mogućnostima u digitalnom ekosustavu u kojem je zaštita informacija najvažnija. U biti, ISMS prema ISO 27001 strateški je imperativ, usklađivanje organizacija s najboljim svjetskim praksama u informacijskoj sigurnosti i jačanje njihove otpornosti i vjerodostojnosti u eri u kojoj se o digitalnom povjerenju ne može pregovarati.

Ukratko, s ISO 27001 ćete:

​🔒 ​Ojačajti svoju obranu

​🚀 Podignite povjerenje kupaca

​🌐 Ostanite spremni i usklađeni sa zakonima

​💡 Pojednostavite operacije

​🤝 Uspostavite sinergijsku suradnju


​i još mnogo toga...

Kako vam možemo pomoći

person writing bucket list on book

GAP procjena

Procjena trenutne prakse informacijske sigurnosti organizacije u odnosu na zahtjeve navedene u standardu ISO 27001 kako bi se identificirale praznine ili područja u kojima trenutna praksa ne ispunjava zahtjeve standarda.

two people drawing on whiteboard

Implementacija

Implementacija ISO/IEC 27001 strateški je proces koji organizacije poduzimaju kako bi zaštitile svoje prakse informacijske sigurnosti s ciljem zaštite osjetljivih informacija, osiguravanja njihove povjerljivosti, integriteta i dostupnosti.

woman placing sticky notes on wall

Trening i eduakcija

Treningom i obrazovanjem osiguravamo da osoblje na svim razinama unutar organizacije razumije svoje uloge i odgovornosti u vezi sa sigurnošću informacija.

person writing on white paper

Podrška

Pomažemo vam u tekućim aktivnostima i procesima koje organizacija treba uspostaviti kako bi osigurala stalnu učinkovitost, relevantnost i poboljšanje Sustava upravljanja sigurnošću informacija (ISMS) u skladu sa standardom ISO/IEC 27001.

woman in gray tank top and purple pants standing beside window during daytime

Certifikacijska podrška

Možemo Vam pomoći pri odabiru certifikacijskog tijela, podršci pri zahtjevima za certifikaciju, podršci tijekom audita i analize nalaza te prijedloga sanacije. 

turned on black and grey laptop computer

Interni audit

Interni auditi organizacijama da procijene izvedbu i usklađenost svojih procesa informacijske sigurnosti, identificiraju područja za poboljšanje i osiguraju stalnu usklađenost sa zahtjevima ISO 27001.