ISO/IEC 42001 - Artificial Intelligence Management System
Sustav upravljanja umjetnom inteligencijomISO/IEC 42001 prvi je svjetski standard za sustav upravljanja umjetnom inteligencijom (AIMS), koji nudi vrijedne smjernice u ovom području tehnologije koji se brzo razvija. Bavi se jedinstvenim izazovima koje AI predstavlja, kao što su etička razmatranja, transparentnost i kontinuirano učenje.

Norma ISO/IEC 42001 daje smjernice za upravljanje umjetnom inteligencijom, uključujući etička razmatranja, upravljanje rizikom i transparentnost. Primjenom ovih smjernica organizacije mogu osigurati da su njihovi sustavi umjetne inteligencije dizajnirani i korišteni na odgovoran i pouzdan način.

ISO/IEC 42001 nije samo skup smjernica, već vizionarski standard koji organizacijama pruža sveobuhvatan okvir za upravljanje sustavima učenja. Nadilazi konvencionalne metode učenja i ističe sustavan pristup identificiranju, planiranju, provedbi, praćenju i poboljšanju inicijativa za učenje.

Za organizacije uspostavlja strukturirani pristup upravljanju rizicima i prilikama umjetne inteligencije uz balansiranje inovacija i upravljanja. To je više od standarda; to je putokaz koji osigurava naše putovanje u svijet umjetne inteligencije. Nije samo inovativan, već i etičan, odgovoran i jednostavno potreban.


 

Kako vam možemo pomoći?

person writing bucket list on book

GAP procjena

Procjena trenutne prakse upravljanja umjetnom inteligencijom u odnosu na zahtjeve navedene u standardu kako bi se identificirale praznine ili područja u kojima trenutna praksa ne ispunjava zahtjeve standarda.

two people drawing on whiteboard

Provedba

Implementacija je strateški proces koji organizacije poduzimaju kako bi zaštitile svoje prakse umjetne inteligencije s ciljem osiguravanja upravljanja proizvodima umjetne inteligencije.

woman placing sticky notes on wall

Trening i obrazovanje

Treningom i obrazovanjem osiguravamo da osoblje na svim razinama unutar organizacije razumije svoje uloge i odgovornosti u vezi sa upravljanjem umjetnom inteligencijom.

person writing on white paper

Održavanje

Podrška u tekućim aktivnostima i procesima koje organizacija treba postaviti kako bi osigurala stalnu učinkovitost, relevantnost i poboljšanje sustava u skladu sa standardom.

woman in gray tank top and purple pants standing beside window during daytime

Certifikacijska podrška

Možemo Vam pomoći pri odabiru certifikacijskog tijela, podršci pri zahtjevima za certifikaciju, podršci tijekom audita i analize nalaza te prijedloga sanacije.  

turned on black and grey laptop computer

Interni audit

Interni auditi pomažu organizacijama da procijene izvedbu i usklađenost svojih procesa upravljanja AI identificiraju područja za poboljšanje i osiguraju stalnu usklađenost sa zahtjevima standarda. Cilj je osigurati najviše razine pruženih usluga.