ISO 9001 - Quality Management System
Sustav upravljanja kvalitetom

Sustav upravljanja kvalitetom (QMS) sveobuhvatan je okvir koji organizacije usvajaju kako bi osigurale dosljednu isporuku proizvoda i usluga koje ispunjavaju ili premašuju očekivanja kupaca.

ISO 9001, međunarodno priznata norma, služi kao nacrt za uspostavljanje i održavanje učinkovitog QMS-a. Ključne komponente QMS-a uključuju snažnu usredotočenost na korisnika, usmjerenost na proces i predanost stalnom poboljšanju. ISO 9001 navodi kriterije za ciljeve kvalitete, upravljanje resursima, realizaciju proizvoda te mjerenje i analizu, pružajući strukturirani pristup osiguranju kvalitete.

Prednosti implementacije QMS-a, posebno usklađenog s ISO 9001, su višestruke. Njeguje kulturu kvalitete unutar organizacije, što dovodi do povećanog zadovoljstva korisnika, poboljšane operativne učinkovitosti i poboljšane tržišne konkurentnosti. Sustavni pristup procesima i principi stalnog poboljšanja ugrađeni u ISO 9001 ne samo da osiguravaju dosljednu kvalitetu proizvoda, već također doprinose smanjenju rizika i usklađenosti s propisima. Nadalje, fokusiranjem na donošenje odluka temeljeno na dokazima i angažman zaposlenika na svim razinama, QMS postavlja temelje za održivi uspjeh i prilagodljivost u dinamičnom poslovnom okruženju.

 

Kako vam možemo pomoći?

person writing bucket list on book

GAP procjena

Procjena trenutne prakse upravljanja kvalitetom organizacije u odnosu na zahtjeve navedene u normi kako bi se identificirale praznine ili područja u kojima trenutna praksa ne ispunjava zahtjeve norme.

two people drawing on whiteboard

Provedba

Implementacija je strateški proces koji organizacije poduzimaju kako bi uspostavile prakse upravljanja kvalitetom s ciljem stvaranja kvalitetnog proizvoda i osiguranja zadovoljstva kupaca.

woman placing sticky notes on wall

Trening i obrazovanje

Obukom i obrazovanjem osiguravamo da osoblje na svim razinama unutar organizacije razumije svoje uloge i odgovornosti u pogledu upravljanja kvalitetom. 

person writing on white paper

Održavanje

Podrška u tekućim aktivnostima i procesima koje organizacija treba postaviti kako bi osigurala stalnu učinkovitost, relevantnost i poboljšanje sustava u skladu sa standardom.

woman in gray tank top and purple pants standing beside window during daytime

Certifikacijska podrška

Možemo Vam pomoći pri odabiru certifikacijskog tijela, podršci pri zahtjevima za certifikaciju, podršci tijekom audita i analize nalaza te prijedloga sanacije.  

turned on black and grey laptop computer

Interni audit

Interne revizije pomažu organizacijama da procijene izvedbu i usklađenost svojih procesa upravljanja kvalitetom, identificiraju područja za poboljšanje i osiguraju stalnu usklađenost sa zahtjevima standarda.