ISO 22301 - Business Continuity Management System
Sustav upravljanja kontinuitetom poslovanja

Sustav upravljanja kontinuitetom poslovanja (BCMS) organizacijama daje mnoštvo prednosti, pozicionirajući ih da otpornošću i agilnošću prebrode nepredviđene poremećaje.

Sustavnim identificiranjem i procjenom potencijalnih rizika, BCMS omogućuje organizacijama da daju prioritet kritičnim poslovnim funkcijama kroz detaljnu analizu utjecaja na poslovanje (BIA), omogućujući strateško planiranje kontinuiteta. Redovita testiranja i vježbe potvrđuju učinkovitost ovih planova, osiguravajući da nisu samo teoretski, već praktični i robusni.

Ovaj proaktivni pristup ne samo da smanjuje vrijeme zastoja, već također stvara organizacijsku otpornost, pokazujući predanost klijentima i dionicima. Štoviše, BCMS ne samo da pomaže u ispunjavanju regulatornih zahtjeva, već služi i kao troškovno učinkovita strategija, minimizirajući financijske gubitke povezane s operativnim prekidima. Osim ublažavanja rizika, sustav potiče kulturu pripravnosti kroz obuku zaposlenika i podizanje svijesti, pridonoseći konkurentskoj prednosti i čuvajući ugled organizacije.

U suštini, BCMS je strateško ulaganje koje ne samo da štiti operacije tijekom kriza, već i jača ukupnu održivost organizacije i sposobnost da napreduje u dinamičnom poslovnom okruženju.


Kako vam možemo pomoći?

person writing bucket list on book

GAP procjena

Procjena trenutne prakse kontinuiteta poslovanja organizacije u odnosu na zahtjeve navedene u standardu kako bi se identificirale praznine ili područja u kojima trenutna praksa ne ispunjava zahtjeve standarda.


two people drawing on whiteboard

Provedba

Implementacija je strateški proces koji organizacije poduzimaju kako bi zaštitile svoje prakse kontinuiteta poslovanja s ciljem zaštite poslovnih procesa prije i tijekom prekida.

woman placing sticky notes on wall

Trening i obrazovanje

Treningom i obrazovanjem osiguravamo da osoblje na svim razinama unutar organizacije razumije svoje uloge i odgovornosti u vezi sa kontinuitetom poslovanja.

person writing on white paper

Održavanje

Podrška u tekućim aktivnostima i procesima koje organizacija treba postaviti kako bi osigurala stalnu učinkovitost, relevantnost i poboljšanje sustava u skladu sa standardom.

woman in gray tank top and purple pants standing beside window during daytime

Certifikacijska podrška

Možemo Vam pomoći pri odabiru certifikacijskog tijela, podršci pri zahtjevima za certifikaciju, podršci tijekom audita i analize nalaza te prijedloga sanacije. 

turned on black and grey laptop computer

Interni audit

Interni auditi pomažu organizacijama da procijene izvedbu i usklađenost svojih procesa kontinuiteta poslovanja, identificiraju područja za poboljšanje i osiguraju stalnu usklađenost sa zahtjevima standarda.